• Anasayfa
  • Site Haritası

Hizmetlerimiz

  • İthal konusu eşyanın GTİP tespiti,
  • İhraç konusu eşyanın GTİP tespiti,
  • İthal ve ihraç konusu eşyanın her hangi bir kurumun iznine tabi olup olmadığının tespiti ve  müşterimizin bu konuda bilgilendirilmesi,
  • Müşterimize Katma Değer yaratacak konuların tespiti ve bilgilendirilmesi,
  • ithal ve ihraç konusu ürünün maliyet tespiti, tahmini masrafların tespiti ve  bilgilendirilmesi,
  • Geçici İthalat  veya Dahilde İşleme Belgesi kapsamında yapılan ithalatlarda tahakkuk eden ve teminata bağlanan vergiler için verilen teminatların iadesinin sağlanması,
  • Ticaret Odasından alınması ve tastik edilmesi gereken belgelerin tastiki ve takibi,
  • Onlıne Gümrük Bağlantısı - EDI


   EDI: ELECTRONIC DATA INTERCHANGE (Elektronik Veri Değişimi) dir.
 

Ofisimizde beyanname tescil işlemleri bilgisayar ortamında, "EDI" kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Evraklar merkezimizde hazırlanıp tescil işlemleri de yine ofisimizde yapıldığından, zaman kaybı yaşanmamakta, işlemler azami hız ile tamamlanmaktadır. Kullanmakta olduğumuz özel bilgisayar yazılımlarındaki uyarı ve yönlendirmelerin de etkisiyle bireysel hatalar en aza indirilmektedir. Ayrıca; ofisimizde tescil işlemlerinin daha da hızlandırılması amacıyla Gümrük Modernizasyon Birim Başkanlığı'nın onayladığı Özel Hat (Kesintisiz Direkt Gümrük Bağlantısı) kullanılarak gümrük otomasyon ağına direkt bağlanılmaktadır. Gümrük müdürlüklerinde mevcut veri salonlarından yapılan işlemlerde bilgilere bir daha ulaşmak mümkün olmazken, bu bağlantı sayesinde ofisimizden yapılan tescil işlemlerinde gerektiğinde ilgili beyanname kayıtlarına ulaşılabilmektedir
Döviz Bilgileri
AlışSatış
Dolar32.857532.9892
Euro35.719435.8626